Jak odebrać nagrody?

O wygraniu Nagrody zostaniesz poinformowany komunikatem wyświetlanym na stronie bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia. Dodatkowo Organizator w terminie 3 dni roboczych od uzyskania prawa do Nagrody wyśle do Ciebie wiadomość e-mail z informacją o wygranej i linkiem do formularza laureata. W terminie maks. 72 godzin od wysłania przez Organizatora wiadomości o wygranej, kliknij w aktywny link i wypełnij formularz podając:

Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Numer rachunku bankowego
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości
Numer PESEL

(a w przypadku braku numeru PESEL – obywatelstwo, adres zamieszkania, data urodzenia)

Dołącz także zdjęcie oryginału zwycięskiego paragonu (format jpg lub png, max. 3 MB).

Strona główna